Adenovirüs IgG Testi Nedir

SUT NO TEST ADI   NUMUNE TÜRÜ /GÖNDERİM ŞARTLARI NUMUNE MİKTARI METOD ÇALIŞMA GÜNÜ RAPOR TARİHİ
912.680 Adenovirüs IgG   Serum 1 mL ELISA Pazartesi İki hafta sonra saat 18:00

ADENOVİRÜS NEDİR?

Adenovirüsler, üst solunum yolları hastalıklarına sebep olan bir grup DNA virüsüdür. Güz ve ilkbahar ayları arasında bilhassa bebeklerle çocukları etkileyerek boğaz ağrısı, ateş, boyundaki lenf bezlerinde şişme, bazen bronşit ve zatürree gibi akut üst solunum yolları enfeksiyonlarına kapı aralar. Çoklukla yaz kamplarına katılan çocuklar arasında görülen boğaz ağrısı ve ateşe eşlik eden konjuntivit sebep olabilir. Adenovirüsler, çocuklarda akut bir ishal hastalığına ve AIDS gibi bağışıklık sistemi hastalarındaysa şiddetli zatürreeye kapı aralayabilir.

Enfeksiyonun seyri çoğunlukla hafiftir ve çocuklarda hızla iyileşme görülür. Bir takım adenovirüs türleri için aşılar geliştirilmiş; ancak bu aşıların kullanımı son zamanlarda sınırlandırılmıştır.

BELİRTİLERİ:

Hastalık alana getiren tiplerin yol açacakları belirtiler, bir dereceye kadar hastanın yaşına bağlıdır. Çok küçük çocuklarda çoğunlukla hafif bir boğaz ağrısından ileri gitmeyen bir rahatsızlığa yol açarlar; beş yaşına erişinceye kadar çocukların takriben olarak yüzde altmışının birkaç kez adenovirüs enfeksiyonu geçireceği hesaplanmıştır.

Okul çağındaki çocuklar, çoğu zaman başka tipte bir adenovirüs grubu tarafından enfekte edilirler. Ateş, baş ağrısı, konjonktivit, burunda akıntı, boğaz ağrısı ve boğazdaki lenf düğümlerinde şişme görülür. İshal ve karın ağrısına da rastlanabilir. Bazen vücutta döküntüler dahi görülebilir. Ancak, hastalık ağır olmayıp, bütün bu belirtiler 1 ile 10 gün arasında kaybolur. Ergin kişilerde ateş ve boğaz ağrısı olmaz; yalnızca konjonktivit görülür.

Konjonktiva ve solunum yollarının enflamasyonu ile karakterize, submukozal ve rejional lenfoid doku hiperplazisine de sebep olabilen, çoğunlukla kendi kendine geçen akut ateşli hastalıklar. Başlıca belirtileri: Baş ağrısı, halsizlik, boğaz ağrısı, öksürük, yüksek ateş, kusma, ishal, mukozada yama şeklinde; beyaz eksüdalar.

NEDEN OLUR?

Yüzme havuzu konjonktiviti isimi verilen bir salgın hastalığın varlığı yıllardır bilinmekteydi. Bu hastalığın etkeninin bir adenovirüs olduğu günümüzde anlaşılmıştır. Önceden, enfeksiyonun su aracılığıyla iletildiği sanılırdı. Oysa şimdi, bunun havuzda öksüren ve aksıranların ağızlarından saçılan damlacıklarla geldiği ve klorlu su tesiriyle azdırılmış olan göze kolayca yerleştiği anlaşılmıştır. Keratokonjonktivit isimi ile de hatıralan bu hastalık, göz azdırmasına sebep olan maddelerin kullanıldığı endüstri dallarında da sık görülür.

Adenovirüslerin sebep oldukları başka bir salgın daha vardır. Kışla gibi çok sayıda insanı bir araya getiren yerlerde görülen ve ivegen solunum hastalığı isimi ile hatıralan bu hastalık, çok kere yalnızca buralarda bulunan insanlar ilk kez bir araya getirildiklerinde görülür. Muayenehane belirtileri, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, baş ağrısı ve ateş yükselmesidir. Kolay bir soğuk algınlığı gibi geçiştirilebileceği gibi bazen de zatürreeye benzer bir gelişme gösterebilir.

Salgınlar yanında, adenovirüsler yer yer zatürree, menenjit ve ishale de sebep olabilirler. Küçük çocuklarda neden oldukları zatürree, öldürücü olabilir. Virüs, hastaların boğazlarından ve dışkılarından ele geçirilebilir ve özel laboratuarlarda insan hücreleri kültürlerine ekildiğinde bu hücrelerde kendine mahsus farklıklara yol açar. Adenovirüslerin çoğu farelerin veyahut rezüs tipi maymunların eritrositlerine tutunarak bu hücrelerin birbirlerine yapışmasına yol açarlar. Bu özelliğin aranılıp tespit etmesi, bir hastada bulunan adenovirüsün hangi tipe ait olduğunu ortaya koyar. Diğer enfeksiyonlarda olduğu gibi adenovirüs enfeksiyonlarında da, insan kanında, laboratuar incelemeleriyle ortaya çıkarılabilecek teşhise yardımcı olur.

REHABİLİTASYONU:

Bir hastalığın adenovirüsler tarafından alana getirildiğini tespit etmek rehabilitasyonu fazla etkilemez. Zira sülfamitler, penisilin ya da yeni bulunmuş antibiyotikler hastalığın gelişimini etkilemezler. Ancak, bazen bu virüsün bir uzuvda alana getirdiği değişmeler, o uzva bir başka bakterinin daha kolay yerleşip bir ikincil yangılanma alana getirmesine sebep olabilir. Boğazda streptokok grubu mikropların sebep oldukları kimi yangılanmalar bu şekilde başlarlar. Bu vaziyetlerde antibiyotik kullanarak ikincil yangılanma giderilir. Diğer rehabilitasyon metotları ise:

-Semptomatik ve Destek Rehabilitasyonu

-Yatak İstirahatı

-Asetaminofen, 10-15 mg/kilogram/doz, analjezik olarak ( Aspirin”den kaçının !)

-Konjonktivit için Topikal Kortikosteroidler (Kornea Ülseri !!)

-Öksürük önleyici ve / veya balgam sökücü ilaçlar.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir