Adenozin Deaminaz (ADA) Testi Nedir

SUT NO TEST ADI   NUMUNE TÜRÜ /GÖNDERİM ŞARTLARI NUMUNE MİKTARI METOD ÇALIŞMA GÜNÜ RAPOR TARİHİ
900.160 Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA)   Serum, Plevra mayi 1 mL Fotometrik Hafta içi her gün Dört gün saat 18:00

Adenozin Deaminaz (ADA) Nedir? – Yüksekliği – Düşüklüğü
Alyuvarlarda, akyuvarlarda, akciğer, karaciğer, mide, genitoüriner traktüs ve serumda bulunan bir enzimdir. İmmün işlevlerin tertip etmesinde rol oynar. Ağır Kombine İmmün yetmezliklerin %25-50 sinde bu enzimde defekt tespit etmiştir.
Kan Değerlerindeki Artış : Hepatit, siroz, hemakromatozis, neoplazma bağlı obstrüktif sarılık, prostat ve mesane kanserleri, hemolitik kansızlık, romatizmal ateş, tifo, gut, talassemi major, myeloid lösemi, tüberküloz, otoimmun hastalıklar, enfeksiyoz mononükleoz ve kalp yetmezliğinde yükselir
Normal Değer: 5-20 U/L

Mayi Değerlerindeki Artış: Bilhassa tüberküloz efüzyonlarının ve tüberküloz menenjitin tanısında kullanılır. Lenfoma, SLE ve adenokarsinomlarda da mayideki ADA düzeyi yükselebilir..
Normal Değer: 0-40 U/L

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir