ANTİ-NÜKLEER ANTİKOR -ANA & FANA Testi Nedir

ANA Testi,Kollajen doku hastalığı şüphesinde hastaya yaklaşımın ilk basamağıdır.
Sistemik veya organ spesifik otoimmün hastalıkların tanısında kullanılır.
Özellikle SLE, diskoid lupus erythematosus, ilaçların neden olduğu lupus erythematosus, miks bağ dokusu hastalığı, Sjögren sendromu, skleroderma, CREST, romatoid artrit, polimyozit ve dermatomyozit hastalıklarında pozitiflik gözlenir.

Normalde negatif olması beklenir.Pozitif çıktığında ise, doktorunuz gerek görürse ilave tahlillere başvurabilir.Tek başına bir hastalığın tanısında kullanılması çok uygun değildir.Klinik bulgularla da hastalığın desteklenmesi gerekmektedir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir