FOLLİKÜL STİMÜLAN HORMON – FSH Testi Nedir

FOLLİKÜL STİMÜLAN HORMON (FSH) testi özellikle kadınlarda doğurganlık araştırmasında kullanılan önemli bir hormon tahlilidir.
Kadınlarda yaşa ve adet dönemindeki fazlara göre erkeklerde ise yaşa göre normal değerleri farklılık gösterebilir.

FSH testinin kadınlarda ve erkeklerdeki normal değerleri ve kullanımını aşağıda inceleyebilirsiniz.

Kadınlarda
0-6 ay          1,00-4,00 mIU/ml
7 ay-12 yaş  0,20-3,00 mIU/ml
13-15 yaş    1,00-8,00 mIU/ml
16-50 yaş    2,00-10,00 mIU/ml
51-60 yaş    20,00-140,00 mIU/ml
60 yaş üstü  30,00-118,00  mIU/ml

Folliküler faz 2,00-10,00 mIU/ml
Pik 8,50-30,00 mIU/ml
Luteal faz 2,00-10,00 mIU/ml
Hamilelik:  2,00-10,00 mIU/ml
Menopoz    20,00-140,00 mIU/ml

Erkeklerde:

0-6 ay              1,00-4,00 mIU/ml
6 ay-12 yaş      0,20-3,00 mIU/ml
12 yaş üstü      1,00-15,00 mIU/ml

FSH Testinin Kullanımı:

FSH Hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.Özellikle primer ve sekonder over yetmezliğinin ayırıcı tanısında değerlidir.
Primer gonadal yetmezlik, ovarien ve testikler agenezis, Turner ve Kleinifelter sendromu, kastrasyon, alkolizm, menapoz ve orşit serum FSH düzeylerinde artışa neden olurken, anterior hipofiz hipofonksiyonu,  hipotalamik hastalıklar, gebelik, anoreksia nervosa, polikistik over sendromu, hemakromatozis, orak hücreli anemi, hiperprolaktinemi ve östrojen vey androjenlerle tedavi edilen hastalarda ise FSH düzeyi düşer.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir