Frozen inceleme veya operasyon veyahut operasyon esnasında inceleme, hasta operasyondayken başka bir deyişle anestezi alırken hastalıklı dokudan küçük bir parça alınıp patoloji laboratuvarına gönderilmesi ve takriben 15-20 dakika içerisinde tanı verilmesidir. Bu operasyon esnasındaki incelemeye neden ihtiyaç duyuyoruz? Diyelim ki bir hastaya kanser tanısı veriliyor. Bu hastalığın yaygınlığı nedir? Buna ameliyat sırasında karar verip, ameliyatın yolunu belirlemek ve ikinci bir operasyonu önlemek için yapılıyor. 15-20 dakikada bütün dokulara tanı verelim. Bu . Zira frozen incelemede dokunun veya hastalıklı veyahut kanserli uzvun yalnızca küçük bir parçası değerlendirilir. Bizim cryostat dediğimiz makinada hızlıca dondurulduğu için teknik olarak bir miktar dokuda bozulma olabilir. Patoloji raporunun tam olması, tanının net olması ve ek tetkiklerin yapılabilmesi için yeniden bizim uzun bir gün süren patoloji işlemlerine tabi tutulması gerekiyor.