İdari ve Mali İşler Bölümü

AVCLAB idari ve mali işler departmanı; laboratuvar, medikal ve teknik alt yapıya sahip kadrosuyla müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı ilke edinmiştir. AVCLAB hizmet verdiği kurumların ihtiyaçlarını sağlamak, akreditasyon kuralları çerçevesinde hizmet projeleri hazırlamak, sunmak, uygulamayı sağlamak amacıyla satış ve pazarlama departmanını oluşturmuştur.

Servis Bölümü

AVCLAB Laboratuvarlarının çalıştığı kurumlardan gelen değişik sorulara (test ve örnek özellikleri, kurye talebi vb.) karşı her türlü bilgi aktarımını sağlayan departmanımızdır.

Örnek Toplama Bölümü

AVCLAB Laboratuvarları şehir içinde arabalı ve motorlu kuryeler, şehir dışı gönderimlerde ise anlaşmalı kargo şirketleri ile çalışmakta, gerekli tüm organizasyon AVCLAB Laboratuvarları tarafından sağlanmaktadır. Özel izolasyonlu çantalar ile gerektiğinde soğutulmuş, gerektiğinde donmuş, gerektiğinde oda ısısında örneklerin transferi güvenle sağlanmaktadır. Tüm kuryeler örneklerin doğru ve güvenli transportu konusunda gerekli eğitim ve teknik donanıma sahiptir. Kuryeler, belirlenen saatlerde belirlenen noktalardan numune teslim alma formu karşılığında örnekleri alır, AVCLAB Laboratuvarlarına numune transportunu sağlar.

Mikrobiyoloji Laboratuarı

Bu birimde infeksiyon etkeni mikroorganizmalar ile ilgili direkt ve indirekt testler yapılmaktadır. Laboratuarda hastaların kan ve her türlü vücut sıvıları, doku, idrar, dışkı ve çeşitli diğer örneklerinde bulaşıcı hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibinde yol gösterici testler yapılmaktadır. Mikrobiyoloji laboratuarında çalışılan testlerin başlıcaları; kültür testleri, bakteri tanımlama testleri, antibiyotik ve antifungal duyarlılık testler, antibiyotik direnç araştırmaları, direkt mikroskobik incelemeler, boyalı preparat incelemeleri, dışkıda parazit yumurtası aranması, Kruger spermiyogram morfolojisi ve inseminasyon hazırlığı titizlikle yapılmaktadır.

Hormon Laboratuarı

AVCLAB Laboratuvarları Hormon biriminde, özellikle infertilite takibinde, metabolizmanın hareketinde ciddi role sahip tiroid hormonlarının incelenmesinde, vitamin düzeylerinin ölçülmesinde ve kalp hastalıklarının değerlendirilmesinde yer alan testler çalışılmaktadır. Aynı birimin bünyesinde tüm sistemin kanser varlığı yönünden araştırılması hakkında bilgi veren kanda tümör belirteçleri de ölçülür.

Biyokimya Laboratuarı

Biyokimya birimimizde uzman kadromuz ve kalite birimimizin işbirliğiyle geniş bir test paneline sahip olarak hizmet vermekteyiz. Biyokimya ve hormon  laboratuarımızda kan, idrar ve diğer vücut sıvılarına ait örnekler Roche Cobas İntegra 400, Erba XL600, Beckman Coulter Acces 2, İmmulite 1000, Schimatsu Atomik Absorbsiyon cihazlarında çalışılmaktadır. Tüm testlerin günlük olarak İnternal Kalite kontrolleri takip edilmekte, ayrıca düzenli olarak  üye olduğumuz merkezlerden gelen numuneler çalışılıp sonuçları tüm Türkiye genelinde değerlendirilerek Eksternal Kalite Kontrolleri yapılmaktadır.

Seroloji Laboratuarı

Serolojik testler ile serumda bulunan çeşitli antijen ve antikorlar kalitatif ve kantitatif olarak tayin edilmektedir.

Patoloji Laboratuarı

Patoloji laboratuarımızda, sitoloji, histopatoloji, frozen, immünhistokimyasal inceleme, histokimyasal inceleme, otopsi incelemesi yapılmaktadır.

Bilgi İşlem Bölümü

Bilgi işlem departmanı anlaşmalı kurumlarımızın LİS programını internet üzerinden en iyi şekilde kullanmalarını sağlamakta, kurumların şikayet ya da önerilerini dinleyerek çözüm üretmektedir. Web adresimizdeki online işlem bölümünden test sonuçlarınıza en hızlı şekilde ulaşmanızı sağlar.

Kalite Güvence Bölümü

Laboratuarlarımızda Tıp Laboratuarları İçin tanımlanmış en güncel akreditasyon standardı olan ISO EN 15189 standartları esasında akredite olmuştur. Kalite birimimiz laboratuarlarımız genelinde bu standartların işleyiş ve kontrolünü sağlamaktadır. Laboratuarlarımız Akreditasyon kapsamına öncelikle toplum sağlığı açısından yaygın kullanılan Genel Biyokimya, Hemotaloji, ve Hormon Testlerini almıştır. Akreditasyon kapsamını diğer analitik birimleri de içine alacak şekilde genişletmek, laboratuarlarımızın akreditasyon konusundaki hedefi olarak belirlenmiştir.