Karaciğer Kapsamlı Check Up Paketi

ALT
AST
GGT
Total Protein
Albumin
Globulin
Protrombin Zamanı
INR
HBsAg
Alkalen Fosfataz
LDH
Total Bilirubin
Direk Bilirubin
İndirekt Bilirubin
Anti-HBs
Anti-HBc IgG
Anti- HCV
Protein Elektroforezi
ANA
ASMA
LKM-1
AFP
CEA
CA 19-9

Test İsimlerine Tıklayarak İstediğiniz Test Hakkında Bilgiye Ulaşabilirsiniz. 

Detaylı Bilgi için:   0535 104 93 23

NOT: İsteyene Akciğer Grafisi ,Üst Batın USG, Meme USG, Mamografi  Ek Ücrete Tabidir.

Karaciğer Ekonomik Check Up Paketi

ALT
AST
GGT
Total Protein
Albumin
Globulin
Protrombin Zamanı
INR
HBsAg
Anti-HCV
ANA
AFP

Test İsimlerine Tıklayarak İstediğiniz Test Hakkında Bilgiye Ulaşabilirsiniz. 

Detaylı Bilgi için:   0535 104 93 23

NOT: İsteyene Akciğer Grafisi ,Üst Batın USG, Meme USG, Mamografi  Ek Ücrete Tabidir.