Laktat Dehidrogenaz – LDH Testi Nedir

Laktat dehidrogenaz (LDH veya  LD), vücudun hemen hemen her hücresinde tespit edilen bir enzim olmasına rağmen kanda ancak saptanabilen küçük miktarlarda bulunmaktadır. Hücre hasarı veya yıkımı olduğunda hücrelerden salınan LDH kan dolaşımına geçer. Bu nedenle hücre hasarının genel bir belirteci olarak LDH testinden yararlanılabilir.

LDH düzeylerindeki yükselmeler ya total LDH veya LDH izoenzimleri olarak ölçülebilir. Total LDH beş farklı LDH izoenziminin topluca ölçümünü gösterir. İzoenzimler LDH enziminin biraz farklı moleküler versiyonlarıdır. Total LDH doku hasarını gösterecek olmakla birlikte yalnız başına altta yatan nedeni veya hasarın yerleşimini tanımlamak için kullanılamaz.

Beş izoenzim bir ölçüde örtüşmekle birlikte her bir LDH izoenzimi spesifik vücut dokularında konsantre olma eğilimi gösterir. Bu nedenle hücre hasarına neden olan hastalık veya rahatsızlığın belirlenmesine ve etkilenmiş organlar ve dokuların tanımlanmasına yardımcı olmak için tek tek LDH izoenzim düzeylerinin ölçümüyle birlikte başka testler de kullanılmaktadır. Genellikle izoenzimlerin olası yerleşimleri:

  • LDH-1: kalp, kırmızı kan hücreleri, böbrek, cinsiyet belirleyici hücreler (germ hücreleri)
  • LDH-2: kalp, kırmızı kan hücreleri, böbrek, (LDH-1’e göre daha düşük miktarlarda)
  • LDH-3: akciğerler ve başka dokularda
  • LDH-4: beyaz kan hücreleri, lenf düğümleri, kas, karaciğer (LDH-5’e göre daha düşük miktarlarda)
  • LDH-5: karaciğer ve iskelet kasında

Total LDH’de izoenzimlerin hepsi temsil edilmekle birlikte genellikle LDH-2 en yüksek yüzdeyi oluşturmaktadır.

Test için numune nasıl toplanır?

Bir kol damarınızdan iğneyle alınan kan numunesi kullanılır

 

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?

Test için önceden hazırlık yapılması gerekmemektedir.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir