MULTİPLEKS PCR NEDİR?

MULTİPLEKS PCR NEDİR?

Moleküler bir yöntemdir. Moleküler yöntemle, birden fazla bakteri, virüs, fungal veya paraziter etken tek bir çalışmada ortaya konulmaktadır. Multipleks PCR yönteminin, bilinen konvansiyonel monopleks PCR’ a üstünlüğü, çok sayıda etkenin tek bir çalışmada ortaya konulabilmesidir

MULTİPLEKS PCR’ IN TANIYA DİĞER KATKILARI NELERDİR?

1) Hızlıdır
PCR teknolojisinin hız avantajına sahiptir. Kısa sürede ve saatler içinde patojen etken tespiti yapılabilir. Kültür de olduğu gibi, üreme için günler boyu beklenmez.
2) Duyarlıdır
Etkenin DNA’ sı veya RNA’ sı arandığı için, çok az sayıda etken varlığında bile patojen etken tespiti yapılabilir. Bu nedenle duyarlılığı yüksektir.
3) Antibiyotiklerden Etkilenmez
Etkenin DNA’ sı saptandığı için, bakterilerin antibiyotiklerden etkilenmesi ve kültürde ürememesi durumu söz konusu değildir. Bu nedenle, kültür yöntemlerine göre daha yüksek, yaklaşık iki kat daha fazla oranda etken tespiti yapılabilir. Bu sayede de hem hastalığın var olup olmadığı, hem de tedavinin takibinde rahatlıkla kullanılabilir.
4) Çok Sayıda Patojen Tek Çalışmada Saptanır
Multipleks PCR yöntemi, tanıda oldukça ileri bir aşamadır. Bu sayede, tek bir moleküler çalışmada virüs ile bakteri, fungal etkenler ile paraziter etkenler birlikte aranabilmektedir. Ve yüksek duyarlılıkla da kısa sürede tanı konulabilmektedir.
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir