Total Kolesterol Nedir

Total Kolesterol Değerleri, Kandaki total kolesterolün normal düzeyde olup olmadığına bakılırken HDL kolesterol, LDL kolesterol ve Trigliserid düzeyleri, kişinin genetik yatkınlığı, yaşı ve cinsiyeti birlikte irdelenmelidir. Trigliserid yağın doğada bulunduğu haliyle kanda yer alan şekli olup kolesterol gibi hem vücutta salgılanır hem de dışarıdan alınır.

Kalp damar rahatsızlıklarında ikinci sırada etkili kabul edilmektedir. Daha önceki laboratuar testlerinde düşük maliyetli ve basit olduğundan hastalık riskini saptamada total kolesterole bakılmaktaydı. Ancak günümüz olanaklarıyla LDL-K ve HDL-K değerleri ayrı ayrı ve kolaylıkla incelenebilmektedir. Hastalarda total kolesterole bakılarak ulaşılamayan sonuçlara, bu ayrımla rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Misalen LDL-K değerindeki her 10 mg/dl’lik yükseliş, kalp krizi ihtimalini neredeyse %20 oranında artırmaktadır. Fakat HDL-K değerindeki her 1 mg/dl’lik artış, kalp krizi riskinde yaklaşık olarak %3 azalmaya neden olmaktadır.

Yetişkinler için kanda ölçülen total Kolesterol, LDL-K, HDL-K ve Trigliserid sınırları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Total Kolesterol Normal Değeri 200 mg/dl den düşük olmalıdır. Yüksek ancak sınırda olarak kabul edilen değerler ise 200-240 mg/dl arasındadır. Ancak önlem alınmasını gerektirecek düzeydeki yüksek değer 240 mg/dl üzeridir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir