TROPONİN I Testi Nedir

Kalp hastalıklarında  AMI (Myocard İnfarktüsü) tanısında kullanılır.
Kardiyoloji  doktorlarınca istenen bir tahlildir.
AMI’dan 2-6 saat sonra kardiyak troponin I yükselir ve 15-24 saat sonra pik yapar.
Diğer kardiyak markerlerin (CK-MB, myoglobin vb) aksine günlerce (~7 gün) yüksek kalır. Konjestif kalp yetmezliği kardiyak travma, unstabil anjina ve kardiyak cerrahi sonrasında da troponin I yükselebilir. AMI tanısı için tek bir ölçüm yeterli olmaz, seri ölçümler yapılmalıdır.

Normal Değer: 0-2,00 ng/ml’dir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir